Saturday, December 10, 2011

CONTOH LEMBARAN KERJA

Baca , sebut dan salin semula sukukatabaju

bibir

buku

beca

bola

ba
bi
bu
be
bo


Baca , sebut dan salin semula sukukata
cawan

cili

curut

cerek

cota

ca
ci
cu
ce
co


No comments:

Post a Comment